Voorwaarden

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing als u zich als patiënt onder behandeling stelt van de praktijk voor Fysiotherapie Kooper.

 1. U verstrekt alle informatie betreffende uw medisch dossier, voor zover in belang van uw behandeling bij uw fysiotherapeut volledig en zonder voorbehoud.
 2. U zet zich naar beste kunnen in om van de therapie een succes te maken.
 3. U dient binnen redelijke grenzen de adviezen van de behandelaar op te volgen, o.a. over oefeningen, medicijngebruik en dieetvoorschriften.
 4. U gaat akkoord met verslaglegging van uw fysiotherapeut aan uw huisarts/specialist of andere hulpverleners.
 5. U gaat akkoord met de gegevens uitwisseling tussen uw fysiotherapeut en andere zorgverleners, indien relevant voor uw behandeling, tenzij u hiervan door middel van een verklaring bezwaar tegen maakt.
 6. U bent verplicht behandelingen, die niet vergoed worden door uw aanvullende verzekering, persoonlijk te betalen, binnen de gestelde betalingstermijn, zoals op de nota vermeld.
 7. U bent bekend met de regel dat niet tijdig geannuleerde afspraken uiterlijk 24 uur van tevoren bij u in rekening worden gebracht.
 8. U dient zich bij de eerste afspraak te kunnen legitimeren door middel van paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of verblijfsdocument.
 9. U bent bekend met de plicht van de zorgverlener om een medisch dossier bij te houden.
 10. U heeft recht op inzage in uw medisch dossier, recht op aanvulling of correctie daarvan. In het geval daar aanleiding toe is, heeft u recht op vernietiging van het dossier.
 11. U heeft recht op informatie over uw ziekte of aandoening en over de behandeling ervan.
 12. U heeft recht op informatie over de aard van de voorgestelde behandeling of het onderzoek.
 13. U heeft recht op het bespreken van andere mogelijkheden en de gevolgen en eventuele risico’s van de behandeling of onderzoek.
 14. Praktijk voor Fysiotherapie Kooper draagt zorg voor uw privacy en bewaart uw gegevens gedurende 5 jaar.
 15. Deze voorwaarden zijn een onderdeel van de WGBO: Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst.
 • Contact

  Map for De La Reylaan 45 2806 DA Gouda
 • Fysiotherapeut

  Richard Kooper : Fysiotherapeut

  Richard Kooper

  fysiotherapie@kleiniterson.nl

  Fysiotherapeut

  Richard Kooper is een geregistreerd fysiotherapeut met verschillende specialisaties. Hij is gespecialiseerd in: algemene fysiotherapie, manuele therapie en is lid van het Schoudernetwerk Groene Hart.